Menu

Provincie Antwerpen stopt met groepsaankopen voor zonnepanelen

De Provincie Antwerpen zegt vaarwel tegen de groepsaankoop voor zonnepanelen en energie. Dit werd beslist door het nieuwe provinciebestuur welke bestaat uit de N-VA en CD&V. De provinciale groepsaankopen waren destijds een initiatief van sp.a. welke niet meer zetelt in het nieuwe provinciebestuur. De redenen hiervoor zijn dat groepsaankopen geen enkele garantie op de beste prijs bieden en vaak misleidend zijn voor de consument, aldus een onderzoek van de VREG.

De beslissing van het nieuwe bestuur van de Provincie Antwerpen komt er op basis van een onderzoek van de VREG, waar duidelijk werd dat groepsaankopen misleidedend zijn en de consument ook vaak niet de beste prijs krijgt, net datgene waarmee groepsaankopen graag mee uitpakken.

De groepsaankopen destijds in de provincie waren een initiatief van de sp.a. maar gezien deze partij niet meer inde coallitie zit en het recente besluit van het onderzoek naar groepsaankopen van de VREG, werd beslist deze nu stop te zetten. Het provinciebestuur dringt erop aan dat de consument zelf zijn onderzoek dient te doen om zelf prijzen te vergelijken. Of hiervoor een platform komt van de Provincie Antwerpen om prijzen zelf te vergelijken is nog niet duidelijk. De beslissing kan op weinig sympathie rekenen van de sp.a. welke vindt dat de burger hierdoor aan zijn lot wordt overgelaten. 

Een misleidende factor welke meespeelt bij groepsaankopen voor zonnepanelen is dat de eerste offerte welke de deelnemer van een groepsaankoop ontvangt vaak niet de uiteindelijke prijs is. Het kan dan zijn dat de consument voor de groepsaankoop kiest tegenover andere installateurs, maar dan uitendelijk meer zal betalen dan bij andere installateurs buiten de groepsaankoop. Daarnaast was de kwaliteit van de zonnepanelen vaak niet altijd goed was. Dit komt enerzijds doordat zonnepanelen installateurs vaak minder kwalitatief materiaal voorstellen voor een groepsaankoop aan de organisator (of provincie), daar de laagste prijs de bieding op de groepsaankoop wint. 

Het systeem van groepsaankoopen kan aanzien worden als misleidend. Een groepsaankoop betekent niet de beste prijs gezien hier geen garantie op bestaat en indien zo, is dit vaak ten nadele van de kwaliteit.
Luk Lemmes (N-VA)

kWh/jaar

  Ik aanvaard de Algemene voorwaarden

Relevant nieuws

Meer dan 300.000 zonnepanelen installaties in Vlaanderen

16/09/2021

Meer dan 300.000 zonnepanelen installaties in Vlaanderen

De laatste 2 jaren zijn zonnepanelen weer flink in opmars. Dit is te wijten aan een drietal factoren: hogere elektriciteitprijzen, de prijzen van zonnepanelen zijn fors gedaald en het verplicht behalen van een lager e-peil voor nieuwebouwwoningen. Inmiddels heeft Vlaanderen de kaap van de 300.000 installaties behaald. In andere cijfers, 1 gezin op de 9 in Vlaanderen heeft reeds gekozen voor zonnepanelen, dat is 11%. Daarmee doen we bijvoorbeeld fors beter dan Duitsland op gebied van particuliere installaties, waar ongeveer 1.5 miljoen particuliere installaties staan voor 37 miljoen huishoudens, ofwel 4%.

Lees verder arrow
VREG start onderzoek naar groepsaankopen

16/09/2021

VREG start onderzoek naar groepsaankopen

Groepsaankopen, er is de laatste tijd heel wat rond te doen. Groepsaankopen zijn niets nieuws, denk maar aan het succes van bedrijven zoals Groupon of iBood voor elektronica. Ook in de energiemarkt hebben ze intussen hun intrede gemaakt, zoals voor bij de aankoop van mazout, gas of brandhout. Ideaal voor deze producten, waar geen persoonlijke aanpak vereist is en je als klant vaak een mooi voorstel krijgt door de mooie korting door de ‘kracht van de massa’.

Lees verder arrow
Digitale meters uitgesteld met half jaar

16/09/2021

Digitale meters uitgesteld met half jaar

De digitale meter, onderwerp van vele discussies in het energieverhaal, wordt uitgesteld voor minstens een half jaar. Dit omdat de fabrikant de meters niet tijdig kan leveren. Nieuwbouwwoningen en zonnepanelen eigenaren, de twee prioritaire groepen voor de uitrol digitale meter, behouden hun meter nog tot minstens 1 juli 2019. Normaal gezien zouden de eerste vervangingen van de oude (mechanische) meter plaatsvinden vanaf 1 januari voor zonnepanelen eigenaren. Door de achterstand van de fabrikant wordt de uitrol nu dus noodgedwongen verplaatst naar ten vroegste 1 juli 2019.

Lees verder arrow
Commotie rond digitale meters in Verenigd Koninkrijk

16/09/2021

Commotie rond digitale meters in Verenigd Koninkrijk

Ook het Verenigd Koninkrijk wordt niet gespaard met problemen rond de digitale meter. Recent hebben daar heel wat zonnepanelen eigenaars hun ontevredenheid geuit over de digitale meter welke recent geplaatst werd. De commotie is ontstaan doordat eigenaars van zonnepanelen in het Verenigd Koninkrijk het risico lopen teveel te betalen voor hun energierekening door de digitale meter. Ook de uitrol verloopt niet vlekkeloos en enkele energieleveranciers weigeren zelfs de digitale meter te plaatsen bij woningen met zonnepanelen.

Lees verder arrow