Menu

Onderhoudscontract voor zonnepanelen (schoonmaak, monitoring, hulp bij schade..)

Een onderhoudscontract loopt over een periode van 20 jaar. Het geeft een zekerheid voor de goede werking van de installatie en voor het behalen van het vooropgestelde rendement.

Geschreven door Stefan Goessens

Laatste update: 13/05/2020

Leestijd: 2 min

Hierin zouden de volgende items moeten zijn opgenomen:

  • De dagelijkse bewaking van de installatie via monitoring. Om dit mogelijk te maken moet hiervoor een telecom abonnement worden afgesloten door de klant of is dit reeds in het contract opgenomen.
  • Om assistentie te kunnen verlenen wanneer dit nodig is moeten er serviceteams beschikbaar zijn die tussenkomen binnen een bepaalde tijd zoals in het contract opgenomen, dit noemen we een service level agreement (SLA), dit om het euvel te herstellen. Er moet een verplichting zijn om de schade of storing op te lossen binnen maximaal 7 dagen en dit om het productieverlies te beperken.
  • Wanneer een schade of storing niet binnen de 7 dagen kan hersteld worden moet er hiervoor een vergoeding worden betaald, deze vergoeding wordt beperkt tot maximaal 1 jaar. Zonnepanelen bekomen hiermee een uitbreiding van de garantie van 10 jaar naar 20 jaar.
  • Voor de omvormer(s) zou er ook een garantie gelden van 20 jaar, al is dit wel niet altijd het geval. Tijdens die 20 jaar zullen ze minimaal één maal moeten vervangen worden. Om productieverlies te beperken moet de vervanging snel en kosteloos gebeuren inclusief de verplaatsingskosten.
  • De schade door externe factoren zoals hagel, sneeuw, storm, brand en diefstal moeten worden gedekt door het onderdeel verzekering van het contract.
  • Er moet ook een opbrengstgarantie zijn opgenomen van bijvoorbeeld 90% voor de volledige looptijd van de PV-installatie.
  • Na die 20 jaar kan men nog eens een nieuw onderhoudscontract afsluiten tot wanneer de installatie uit dienst wordt genomen.

Ontdek in 60 seconden hoeveel u kan besparen

De hellingsgraad van mijn dak is

Een plat of normaal hellend dak zijn ideaal voor zonnepanelen

Plat

0-5°

Zwak hellend

5-25°

Normaal hellend

30-45°

Sterk hellend (45°)

45° of meer

Een onderhoudscontract is niet hetzelfde als de garantie. Onderhoudsonctracten worden met de zonnepanelen installateur afgesproken.

Ook interessant om lezen

Leestijd: 2 minuten

Lees verder arrow

Leestijd: 1 minuten

Lees verder arrow

Leestijd: 2 minuten

Lees verder arrow

Leestijd: 1 minuten

Lees verder arrow