Menu

Bestaan er zonnepanelen subsidies in 2020?

Subsidies voor zonnepanelen zijn voor het grootste deel afgebouwd. Dit komt omdat zonnepanelen op zichzelf al een interessante investering zijn waar geen financiële hulp meer voor nodig is door de overheid.

Geschreven door Stefan Goessens

Laatste update: 05/06/2020

Leestijd: 9 min

Zonnepanelen subsidie 2021

Update juni 2020: Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir heeft 32 miljoen euro uitgetrokken om vanaf 2021 een subsidie tot 1.500 euro uit te keuren aan particulieren welke zonnepanelen wensen te plaatsen.

De subsidie komt er om investeringen in zonnepanelen interessant te houden, ook voor zij die na 2020 zonnepanelen wensen te plaatsen zonder terugdraaiende teller.

Concreet kan iedere particulier die vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen plaats tot 1.500 euro subsidie ontvangen. Voor iedere kWp tot 4kWp wordt kan men 300 euro subsidie ontvangen. Voor een installatie van 4kWp betekent dat in totaal 1.200 euro waar de huidige prijs voor deze installatie rond de 4.500 euro tot 6000 euro bedraagt.

Vanaf 4kWp bedraagt de subsidie 150 eur voor iedere kilowattpiek tot maximaal 6kWp in totaal. Vanaf 6kWp en hoger is er geen extra subsidie.

Op basis van de meer dan 80.000 simulaties in de databank van onze kostprijs calculator ligt het gemiddelde vermogen op 5.2000Wp. Met de nieuwe subsidie is dit een premie van ongeveer 1350 EUR op een kostprijs van ongeveer 6.500-7.000 euro.

De subsidie gaat van start op 1 januari 2021 en loopt tot eind 2024, al daalt de steun jaarlijks met een kwart. De subsidie kan enkel aangevraagd worden voor bestaande woningen met een bouwaanvraag voor 2014.

Ontdek in 60 seconden hoeveel u kan besparen

De hellingsgraad van mijn dak is

Een plat of normaal hellend dak zijn ideaal voor zonnepanelen

Plat

0-5°

Zwak hellend

5-25°

Normaal hellend

30-45°

Sterk hellend (45°)

45° of meer

Enkele subsidies waar je recht op hebt bij het plaatsen van zonnepanelen in 2020 zijn de terugdraaiende teller, groene lening (bij de bank) en voor bouwaanvragen voor 31 december 2016 is er ook nog de e-peil premie. Voor woningen ouder dan 10 jaar is er ook een verlaagd BTW-tarief van 6% voor zonnepanelen. Vanaf 2021 is er ook opnieuw een subsidie beschikbaar

De prijzen van zonnepanelen zijn in iets meer dan 5 jaar tijd ook met meer dan de helft gezakt. Momenteel kan je zonder subsidies op een terugverdientijd tussen de 7 a 9 jaar rekenen. Waar een gemiddelde installatie van 4000kWh in 2010 nog rond de 12000-14000 Euro was, ligt dit nu rond 5500-6500 Euro. Daarnaast heeft de zonnepanelen technologie ook enkele mooie stappen vooruit gezet met beter renderende zonnepanelen. De grote daling in prijs komt vooral door het goedkopere productieproces, welke vandaag de dag bij de goede merken zo goed als volledig automatisch gebeurd. 

De laatste jaren zijn de subsidies vooral afgebouwd. Groenestroomcertificaten worden niet gegeven voor zonnepanelen installaties welke na juni 2015 geplaatst werden. De groene lening is inmiddels ook afgeschaft voor zonnepanelen. De huidige subsidies in 2017 voor zonnepanelen is de e-peil premie en de terugdraaiende teller.

De Vlaamse overheid heeft zich ertoe verbonden om tegen 2020 een aandeel van 20% van de totale energieproductie via hernieuwbare energie te realiseren. Daarnaast spelen de Kyoto akkoorden tevens een rol en heeft men er zich toe verbonden om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen.

Vergelijk offertes en bespaar

De prijzen van zonnepanelen blijven dalen. Vandaag is de prijs van zonnepanelen met meer dan 60 procent gedaald in 5 jaar!

location

check 100% vrijblijvend

check Bespaar tot 30%

check 60 seconden

Terugdraaiende teller tot eind 2020

Bij zonnepanelen met een maximaal vermogen van 10kW heeft u recht op een terugdraaiende teller. Een terugdraaiende teller, kan zoals het woord duidelijk maakt, de energiemeter terug doen draaien. Dit gebeurt wanneer er meer elektriciteit wordt opgewekt uit de zonnepanelen dan er verbruikt wordt. Bent u bijvoorbeeld niet thuis op een zonnige dag, dan zal de teller terugdraaien. Dit is een soort vorm van subsidie gezien uw netbeheerder verplicht is de elektriciteit af te nemen van u als particulier.

Hierdoor kan u op jaarbasis, wanneer uw zonnepanelen meer opbrengen dan uw verbruik uiteindelijk een energiefactuur hebben van (bijna) 0 euro. Al is het niet aangeraden om de zonnepanelen installatie groter te maken dan uw verbruik gezien overtollige elektriciteit niet wordt vergoed. Wanneer u meer elektriciteit verbruikt dan de zonnepanelen aanmaken zoals wanneer het donker is, dan neemt u deze elektriciteit gewoon af van het net aan hetzelfde tarief als voordien.

Doordat de netbeheerder verplicht is uw elektriciteit af te nemen en dit aan dezelfde prijs als welke u betaalt, is dit een vorm van subsidie. Je betaalt hier wel een zogenaamd prosumententarief voor maar dit bedraagt veel minder dan de opbrengsten uit een zonnepanelen installatie. 

Ontdek in 60 seconden hoeveel u kan besparen

De hellingsgraad van mijn dak is

Een plat of normaal hellend dak zijn ideaal voor zonnepanelen

Plat

0-5°

Zwak hellend

5-25°

Normaal hellend

30-45°

Sterk hellend (45°)

45° of meer

Een terugdraaiende teller is vooral interessant bij een enkelvoudige meter. Een dubbelvoudige teller met nacht- en dagmeter (of dal en piek) kan de overschot van de dagmeter niet in midnering brengen van de nachtmeter. Wanneer u zonnepanelen installeert en u heeft een dubbele meter vraag dan uw netbeheerder om deze te vervangen door een enkelvoudige meter. 

Niet alle tellers zijn terugdraaiend. Vraag dus ook zeker aan uw netbeheerder naar een terugdraaiende teller anders kan uw stroom niet op het net teruggeleverd worden. Of een teller terugdraaiend is of niet, kan u herkennen aan een symbooltje op de teller dat op een teruglooprem lijkt. Wanneer u dit symbooltje ziet is uw teller NIET terugdraaiend.

Niet-terugdraaiende teller

Symbool voor een niet-terugdraaiende teller

Indien u niet over een terugdraaiende teller beschikt wordt deze gratis vervangen door uw netbeheerder. Bij een automatische teller wordt de afname en terugname apart geregistreerd.

E-peil premie

De E-peil premie is er voor nieuwbouwwoningen waarvan de aanvraag voor 31 december 2016 is gebeurd. Vanaf 2017 is deze premie gestopt en wordt hervormd. Met de e-peil premie kan u een premie tot 1800 Euro bekomen welke voor zonnepanelen kan gebruikt worden. Deze premie kan u bekomen wanneer het e-peil van de woning lager is dan een bepaald peil. Het e-peil welke u dient te behalen voor de premie hangt af van het jaar waarin de nieuwbouwaanvraag werd ingediend:

  • 2016: E-20 of lager
  • 2015: E-30 of lager
  • 2014: E-40 of lager

Voor elke punt onder de vereiste norm krijgt u ook een premie van 50 euro. Bijvoorbeeld: een nieuwbouwaanvraag van 2015 waarbij de zonnepanelen het e-peil hebben doen dalen naar 21 ligt 9 punten onder de norm. Daardoor krijgt u 450 euro extra premie van uw netbeheerder bovenop de 1800 Euro.

U kan de e-peil premie voor nieuwbouwwoningen aanvragen bij uw netbeheerder, Eandis of Infrax. Hiervoor heeft u ook de EPB-aangfite nodig. De EPB-aangifte wordt gedaan door de verslaggever samen met de bouwheer nadat de woning in gebruik is genomen of wanneer de bouw vervolledigd is.

Om voor de e-peil premie in aanmerking te komen dient de zonnepanelen ook te voldoen aan volgende criteria:

  • Minstens 7 (voor 1 januari 2016) of 10 kWh (na 1 januari 2016) per jaar per vierkante meter
  • Installatie dient zuidelijk, westelijk of oostelijk geplaatst te worden
  • Een hellingsgraad tussen de 0 en 70 graden

Zonnepanelen zijn één van de beste manieren om uw e-peil aanzienlijk te verlagen. Een gemiddelde installatie kan uw e-pail al snel met 20 punten doen dalen. Met daarbovenop de terugdraaiende teller zijn ze ook één van de slimste investeringen.

Ontdek in 60 seconden hoeveel u kan besparen

De hellingsgraad van mijn dak is

Een plat of normaal hellend dak zijn ideaal voor zonnepanelen

Plat

0-5°

Zwak hellend

5-25°

Normaal hellend

30-45°

Sterk hellend (45°)

45° of meer

Verlaagd BTW-tarief voor woningen ouder dan 10 jaar

Om huiseigenaren met woningen ouder dan 10 jaar aan te zetten om de woning te verbeteren door middel van zonnepanelen, isolatie of een zonneboiler, geldt een verlaagd BTW-tarief van 6%. Bij een gemiddelde installatie van 4000Wp spaart u zo al snel meer dan 800 Euro uit. Woningen onder de 10 jaar vallen onder 21% BTW-tarief.

Om te voldoen aan de 6% BTW dient de woning wel aan enkele maatregelen te voldoen:

  • De woning wordt enkel gebruikt voor privé-gebruik
  • De werken mogen enkel worden uitgevoerd door een erkend installateur

Energielening

De energielening is een lening welke kan afgesloten worden met Vlaamse Overheid via de zogenaamde energiehuizen of via de bank. Er kan in totaal een bedrag tot 15000 euro worden geleend aan een maximale interest van 2%. Voor sommige doelgroepen bedraagt de interest 0%.

2018 is het laatste jaar waarop een energielening kan worden aangegaan, enkel voor prioritaire doelgroepen kunnen aanvragen ook nog in 2019 worden ingediend. De energielening kan enkel worden afgesloten om energiezuinige of energiebesparende werken te laten uitvoeren. Naast zonnepanelen kan de lening zo bijvoorbeeld ook dienen voor het plaatsen van een zonneboiler, warmtepomp  maar ook alle vormen van isolatie (dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie) of HR-glas en energiezuinige ventilatiesystemen.

Vergelijk offertes en bespaar

De prijzen van zonnepanelen blijven dalen. Vandaag is de prijs van zonnepanelen met meer dan 60 procent gedaald in 5 jaar!

location

check 100% vrijblijvend

check Bespaar tot 30%

check 60 seconden

Groenestroomcertificaten

De subsidiregeling bestaat erin dat men voor elke geproduceerde kWh een gegarandeerde vaste vergoeding krijgt gedurende een termijn van twintig jaar, de zogenaamde groenestroomcertificaten. Een combinatie van het leveren van de teveel geproduceerde electriciteit aan het net en het eigen gebruik van de geproduceerde stroom levert een besparing op de elektriciteitsfactuur. Zonder hernieuwbare energie zien we een jaarlijkse stijging van om en bij de 3% van de electriciteitsfaktuur. In 2011 bedroeg de stijging zelfs 7%.

Groenestroomcertificaten werden in de loop van 2015 gestopt. 

Belastingvermindering

Sinds 1 januari 2012 is onder de regering Di Rupo het belastingvoordeel op zonnepanelen afgeschaft!

Een investering in zonnepanelen levert vandaag een belastingvermindering van maximaal 3 680 EUR op. Afhankelijk van de woonplaats kan via de gemeente mogelijk nog een additionele subsidie tot maximaal 1 000 € bekomen worden.

De groene lening

Sinds 1 januari 2012 is onder de regering Di Rupo de groene lening voor zonnepanelen afgeschaft!

Daarnaast kan gekozen worden uit diverse financieringsmogelijkheden. Met de zogenaamde groene lening wordt een extra korting van 1,5 % toegekend. Deze regeling loopt af einde 2011.

Voor een groene lening kan ook de bestaande hypothecaire lening aangewend worden. Een deel van het terugbetaalde kapitaal kan terug opgenomen worden waardoor een extra belastingsaftrek op de betaalde intrest ontstaat. Uiteraard speelt het type hypotheeklening hier een rol. Bij veel leningen wordt bij de aanvang vooral interest en weinig kapitaal terugbetaald.

Ook interessant om lezen