Menu

Energielening in 2020

Wie zijn woning energiezuinig wil maken, kan dit, indien men zelf niet de nodige financiële middelen ter beschikking heeft, bekostigen door een energielening (ook gekend als energiekrediet) af te sluiten.

Geschreven door Stefan Goessens

Laatste update: 13/05/2020

Leestijd: 7 min

Deze energielening (niet te verwarren met de groene lening) kan ofwel worden afgesloten met de bank of met de Vlaamse Overheid via de zogenaamde Energiehuizen. 2018 is het laatste jaar waarbij een energielening kan worden afgesloten via de overheid, maar is nog steeds beschikbaar bij de banken.

Energieleningen bij banken

Deze leningen worden door verschillende banken uitgegeven tegen een relatief betaalbaar tarief. Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein kon enkele banken overtuigen om enkele banken dezelfde leningen als de Vlaamse Overheid aan te bieden met een rentevoet onder de 2%. In Vlaanderen zijn er op dit moment 6 banken welke een energielening aanbieden.

Ontdek in 60 seconden hoeveel u kan besparen

De hellingsgraad van mijn dak is

Een plat of normaal hellend dak zijn ideaal voor zonnepanelen

Plat

0-5°

Zwak hellend

5-25°

Normaal hellend

30-45°

Sterk hellend (45°)

45° of meer

Vele banken bieden ook een renovatielening of energiekredit aan al zijn deze niet altijd dezelfde als een energielening. Bij deze leningen moet de lening niet noodzakelijk gespendeerd worden aan energiebesparende maatregelen, daar waar dit bij de energielening minstens 50% tot zelfs het volledige leenbedrag is.

Energieleningen zijn doorgaans goedkoper dan een gewone lening omdat men deze initiatieven wil stimuleren. Voor het aanvragen van een energielening bij de bank dient men online een aanvraag in te dienen of zelf langs te gaan in het kantoor.

Elke bank bekijkt dan individueel het dossier en neemt hierin zelf een beslissing waartegen geen bezwaar kan aangetekend worden. Dit komt doordat banken in elk kredietdossier zelf mogen beslissen of ze een lening toekennen of niet.

Hieronder een overzicht van welke banken een energielening aanbieden.

Bank Rente
BNP Paribas Fortis 1,95%
ING 1,65%
Belfius 1,55%
Cetelem 1,89%
Crelan 1,89%
KBC 1,59%

*Deze tabel werd het laatst vernieuwd op 11 april 2018

Waarvoor kun je een energielening aanvragen

De energielening kan specifiek worden aangegaan voor investeringen waarmee men energie kan besparen:

 • Hoogrendementsbeglazing
 • Dakisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Zonnepanelen
 • Zonneboilers
 • Warmtepompen
 • Nieuwe verwarmingsketel
 • Vloerisolatie
 • Energieaudit in combinatie met één van de andere, hier vernoemde zaken
 • Energieopslagtechnieken en thuisbatterijen
 • Energiezuinig ventilatiesysteem van type C of D

Energielening bij de Vlaamse overheid

Wie een energielening wil aangaan, kan zich eventueel ook richten tot de Vlaamse overheid. Deze lening wordt effectief aangegaan met de Vlaamse overheid en niet de bank zelf.

Deze energielening is niet te verwarren met de groene lening. De groene lening was een lening van de regering Di Rupo welke sinds 1 januari 2012 is afgeschaft. Deze lening afgesloten bij de bank gaf een belastingsvermindering van 40%  op de interesten alsook een intrestkorting van 1,5%.

Deze lening wordt uitgekeerd via de zogenaamde “Energiehuizen”. Deze beslissen elk individueel of u de lening toegewezen krijgt of niet. Deze maatregel wordt echter vanaf januari 2019 volledig aangepast en de doelgroep wordt ook verkleind dus het is dan ook nu het moment om na te gaan of men in aanmerking komt of niet. 

Ontdek in 60 seconden hoeveel u kan besparen

De hellingsgraad van mijn dak is

Een plat of normaal hellend dak zijn ideaal voor zonnepanelen

Plat

0-5°

Zwak hellend

5-25°

Normaal hellend

30-45°

Sterk hellend (45°)

45° of meer

Vele gemeenten en steden maken de energielening nog interessanter. Zo bedraagt een energielening in de Stad Gent en Mechelen maar 1% interest en in de Stad Antwerpen bedraagt looptijd 10 jaar in plaats van 8 jaar.

Doelgroepen

Momenteel kan iedereen nog (tot eind 2018) een energielening krijgen voor een woning in Vlaanderen die men bewoont als eigenaar of huurder of die men verhuurt. De enige voorwaarde is wel dat de woning de hoofdverblijfplaats is. Dus dit geldt niet als het gaat om een tweede verblijf. 

Prioritaire doelgroep

Er is sprake van een prioritaire doelgroep, met name mensen voor wie de lening eigenlijk specifiek in het leven geroepen werd. Deze personen komen in aanmerking voor een lening aan nul procent, ook nog in 2019.

Wie behoort tot de prioritaire doelgroep:

 • Personen welke recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van hun ziekenfonds. U kan dit zien aan de hand van het stickertje van het ziekenfonds (stickertje eindig op een 1)
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.363,39 euro (volgens het laatste en meest recdente aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd worden met 3399,56 euro per gezinslid (bijvoorbeeld kind) dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017)
 • Personen welke in schuldbemiddeling zitten
 • Personen welke van het OCMW begeleiding krijgen omdat ze hun facturen voor gas en elektriciteit gedeeltelijk of niet kunnen betalen
 • Beschermde afnemers:  Dit zijn gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 30.640 euro. Dit is een gemiddelde som berekend op het inkomen van de drie voorgaande jaren
 • Eigenaars van een woning welke deze verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor aan een persoon uit bovenvermelde doelgroepen.

Deze prioritaire doelgroep kan eveneens beroep doen op gratis hulp en advies om te bepalen welke werken moeten uitgevoerd worden en hoe er zuinger kan worden omgegaan met elektriciteit. Daarnaast krijgt deze doelgroep ook ondersteuning bij het aanvragen van offertes en het kiezen van een installateur

Ook coöperatieve vennootschappen en niet-commerciële rechtspersonen kunnen deze lening aanvragen. Voor deze doelgroep kan de aanvraag gedaan worden tot eind 2019.

Vanaf 2019 zullen enkel nog de prioritaire doelgroep en rechtspersonen nog een energielening kunnen krijgen bij de Energiehuizen. Vanaf 2020 is dit enkel nog voor de prioritaire doelgroep. 

Wie een nieuwbouwwoning heeft kan eveneens een energielening aanvragen mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • Waneer er nog geen definitieve EPB-aangifte is ingediend
 • De woning haalt een E-peil van E30 of lager.

Aanvraagprocedure

Om de energielening via de Vlaamse Overheid aan te vragen kunt u best contact opnemen met het Energiehuis dat voor uw gemeente de energieleningen verschaft. 

Uw aanvraag wordt door de kredietcommissie van het Energiehuis behandeld en goed- of afgekeurd. De beslissingstermijn bepalen ze zelf. De goedgekeurde kredieten worden aan het Vlaams Energieagentschap voorgelegd en deze kijken na of de lening in overeenstemming met de reglementering van het Vlaams Gewest is. Binnen de week geven zij dan hun eventuele, definitieve goedkeuring. 

Ontdek in 60 seconden hoeveel u kan besparen

De hellingsgraad van mijn dak is

Een plat of normaal hellend dak zijn ideaal voor zonnepanelen

Plat

0-5°

Zwak hellend

5-25°

Normaal hellend

30-45°

Sterk hellend (45°)

45° of meer

Hoeveel kan ik lenen?

Het bedrag dat u kunt lenen is maximaal 15000 euro tegenover 10000 euro in 2017. Dit bedrag kan in vier schijven opgenomen worden. De terugbetalingstermijn bedraagt 8 jaar en de interest is maximaal 2%.

Voor de prioritaire doelgroep is de terugbetalingstermijn 10 jaar en bedraagt de interest 0%. Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen is de termijn eveneens 10 jaar en bedraagt de interest 1%.

Het is niet mogelijk om de energielening in te brengen op de belastingsaangfite. Er wordt ook geen fiscaal attest uitgereikt.

Zoals bij alle zaken zijn er uiteraard ook hier uitzonderingen. U kunt namelijk enkel een energielening aanvragen als er voor uw gemeente een Energiehuis is. Linkebeek en Wezembeek-Oppem zijn de enige twee gemeenten in Vlaanderen zonder Energiehuis. Woont u in een van die gemeenten? Dan kunt u geen energielening krijgen. Eventuele oplossingen hiervoor kunt u navragen bij het Vlaams Energieagentschap. 

Wat is het nut van een energielening?

Een energielening kan voor sommigen dé ideale oplossing zijn om bepaalde werken te laten uitvoeren die hen kunnen laten besparen op de energiefactuur die steeds maar hoger wordt. Want heel wat werken zoals het isoleren van een dak of spouwmuren of nieuwe beglazing kunnen een groot verschil maken bij het energieverbruik. 

Bovendien gaan we door plaatsing van zonnepanelen of installatie van een zuiniger verwarmingsketel het milieu minder belasten en ook de uitstoot van CO2 verminderen.  

Vaak kan een energieaudit ook heel wat factoren naar boven brengen waar warmte verloren gaat binnenin de woning of het gebouw. Dit gaat niet steeds om zaken waaraan grote kosten verbonden zijn om deze op te lossen maar vaak ook om kleinere details waarbij men flink kan besparen door slechts kleine ingrepen uit te voeren. 

Ook interessant om lezen

Leestijd: 6 minuten

Lees verder arrow

Leestijd: 4 minuten

Lees verder arrow

Leestijd: 11 minuten

Lees verder arrow

Leestijd: 5 minuten

Lees verder arrow