Update: De impact van het coronavirus op de zonnepanelen sector

Nieuw onderzoek van Harvard toont dat zonnepanelen bijdragen tot betere algemene gezondheid

Energie opgewekt uit fossiele brandstoffen veroorzaakt schadelijke emissie, denkt u maar een de beelden van sterk vervuilde steden zoals Beijing. Maar ook dichterbij in Brussel kan u bij opeenvolgende windstille dagen met het blote oog de vervuiling en smog zien. Aangezien zonnepanelen volledig groene energie opwekken is er minder uitstoot, welke op zich schonere lucht levert en de algemene volksgezondheid verbetert, dat is wat een grootschalige studie van Harvard University heeft getoond.

De onderzoekers van Harvard hebben een poging gedaan om de volledige monetaire waarde van elke energiebron te bestuderen. Daaruit werd geconcludeerd dat duurzame energie in de USA tot 210 miljoen dollar aan volksgezondheid kosten bespaard kunnen worden.

"Deze studie toont aan dat groene energie een substantiële impact speelt in de volksgezondheid, maar ook klimaat. Politici dienen verder te kijken dan enkel de kosten van energie, maar ook andere sectoren waarop deze invloed hebben, in dit geval de volksgezondheid. Groene energie is de enige energiebron welke positief toedraagt tot de volksgezondheid." aldus Jonathan Buonocore, onderzoeker van de Harvard University.

De studie welke uitgevoerd werd met behulp van verschillende computermodellen toont dat zowel zonnepanelen en windmolens de meeste voordelen opleveren voor de volksgezondheid. De slechtste energiebron is steenkool, welke de hoogste schadelijke uitstoot oplevert, gevolgd door olie en gas. 

Wanneer er actie word genomen en het Clean Power Plan van de regering Obama wordt gevolgd, welke onder andere 1,7 triljoen dollar aan olie consumptie wil besparen en meer dan 4 biljoen dollar aan investeringen in duurzame energie wil ondernemen, zou dit per jaar 57 000 mensenlevens kunnen redden per jaar!

Ontvang offertes van erkende installateurs


Uw gegevens (wij geven uw gegevens nooit door zonder uw toestemming)
+ Extra nummer (optioneel)

Adres (voor de installatie)

Omschrijving van uw project (hoe meer informatie, hoe nauwkeuriger uw offerte)
kWh/jaar

  Ik aanvaard de T&C en Privacy Policy

Uw gegevens zijn veilig

Relevant nieuws

02/04/2020

Wereld heeft jaarlijks nood aan 53GW nieuwe zonnepanelen energie om klimaatverandering te stoppen

Een nieuw rapport geschreven door de investeringsgroep Citigroup toont dat de wereld jaarlik gemiddeld 53GW aan zonnepanelen energie moet bijplaatsen om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

02/04/2020

Meer zonnepanelenenergie dan kernenergie!

Voor de eerste maal ooit werden er in de afgelopen dagen in België meer energie geproduceerd uit zonnepanelen dan kernenergie.

02/04/2020

Frankrijk verplicht zonnepanelen voor commerciële gebouwen

Een nieuwe wet gestemd door de Franse overheid verplicht commerciële gebouwen zoals shopping centra om ofwel zonnepanelen te installeren of een groen dak, een dak bedekt met gras en planten.

Copyright 2020 Alle rechten voorbehouden