Menu

4,2% van elektriciteit in België afkomstig uit zonnepanelen

Naar goede gewoonte heeft Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, zijn jaarlijkse gegevens gepubliceerd over hoe onze stroom in 2019 tot stand komt. Het marktaandeel groene stroom bedraagt nu 16% van de totale productie, een nieuw record en een groei van 17% tegenover 2018. De energiemix in België wordt dus alsmaar groener! Zonnepanelen dragen hun groene steentje bij, met een marktaandeel van 32% groene energie. 

In 2019 werd er voor maar liefst 11,52 TWh aan groene stroom geproduceerd. De grootste bijdrage komt van offshore wind, gevolgd door zonne-energie en tenslotte onshore wind. In totaal leverden alle zonnepanelen installaties in België samen maar liefst  3,68TWh, wat overeenkomt met ongeveer 12 miljoen zonnepanelen.

Nucleaire energie is de koploper, met een marktaandeel van 48%. Dat is vooral te danken aan de kerncentrales waarbij 6 van de 7 reactoren in België terug opgestart zijn. Tijdens 2018 lagen de meeste reactoren stil en er werd er bijna 10 maal meer elektriciteit ingevoerd dan in 2019.

Ook opvallend, voor het eerst sinds tien jaar heeft België nog eens elektriciteit uitgevoerd naar het buitenland. In totaal werd 2% van de elektriciteit uitgevoerd. Dit komt mede door het aandeel groene energie, maar ook omdat de kerncentrales bijna  allemaal terug volop werken (6 op 7 reactoren).

Tenslotte daalde het totale elektriciteitsverbruik ook licht, een daling van 1%. Dit is vooral te wijten door energiezuinigere woningen en gebouwen. Al verwacht Elia hier wel verandering in de komende jaren en zal ons verbruik aanzienlijk toenemen. Dit vooral door de groei van elektrische wagens.

Vergelijk offertes en bespaar tot 30%